Willen jullie alsjeblieft de tekengrootte  op 4 instellen
voordat je aan je bericht begint, dan kan iedereen het zonder problemen lezen. Bijvoorbaat hartelijk bedankt, jullie zijn geweldig!!

 

 

 

272 keer bekeken

Geachte Minister

 • woensdag 30 augustus 2017 @ 20:32
  #3

  Goeiedag zeg, wie bedenkt zoiets.  Maar hij is goed. Kende het nog niet

  Een warme Ghanese groet, Jeannette

  handtekeningafbeelding
 • woensdag 30 augustus 2017 @ 16:09
  #2

  hij is en blijft geweldig....

   

 • dinsdag 29 augustus 2017 @ 23:59
  #1
  Brief aan belasting
  (oud maar nog steeds actueel.....)  Geachte Inspecteur der Belastingen
   
  Het spijt me u te moeten berichten dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn
  belasting voor 2017 nog wel kan betalen.
  Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden.
  Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput,
  uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.
   
  Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

              Milieubelasting,
              Inkomstenbelasting,
              Vennootschapsbelasting,
              BTW,
              BPM,
              Precariobelasting,
              Loon -belasting,
              Onroerendgoedbelasting,
              Overdrachtsbelasting,
              Staatsbelasting,
              Straatbelasting,
              Rioolbelasting,
              Grondbelasting,
              Wegenbelasting,
              Verzekerings-belasting,
              Beursbelasting,
              Weelde-belasting,
              Gemeentebelastingen,
              Dividendbelasting,
              Successie-belasting,
              Hondenbelasting,
              Vermakelijkheidsbelasting,
              OZB,
              Toeristenbelasting,
              Parkeer-belasting,
              Precariobelasting,
              Forensenbelasting,
              Reclame-belasting,
              Baatbelasting,
              Roerendezaakbelasting
              en begraafplaatsrechten.

  En verder voor:
              Tabaksaccijns,
              Benzineaccijns,
              Kwartje van Kok,
              Gedistilleerd-accijns,
              Zegelrecht,
              Registratierecht,
              Invoerrecht,
              Statistiekrecht,
              Reinigingsrecht
              en wat er nog meer aan rechten zijn.

  Ik ben verplicht bij te dragen aan:
              Verplichte pensioenregelingen,
              WAO, AOW, AWW, WW, WWV,
              en tal van andere 'weeën';
              Als ook aan Ziektegeldverzekering en
              Zorgverzekering.

  Ik betaal ook netjes:
              Liggeld,
              Staangeld,
              Parkeergeld,
              Tolgeld,
              Sluisgeld,
              Schoolgeld,
              Inschrijfgeld,
              Lesgeld,
              Kijkgeld en Luistergeld.

  Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te
  dragen voor:
              Dierenbescherming,
              Vrijheidsbond,
              Kankerbestrijding,
              Astmafonds,Nierfonds,
              Leprafonds,
              Kinderbescherming,
              Geheelonthoudersbond,
              Rampenfonds
              en het Begrafenisfonds enz..

  Tevens is de druk groot om als steun te dienen
  voor:
              het Rode Kruis,
              het Groene Kruis,
              Het Wit-Gele Kruis,
              Het Oranje Kruis
              en een regenboog van andere Kruizen.
   
  De regering en anderen die mij in haar naam
  regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet
  meer weet wiens eigendom ik ben.

              Ik ben verplicht,
              verdacht, verhoord, ondervraagd,
              berispt, beboet, bekeurd,
              bestraft, bekeken, onderzocht,
              nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd,
              ingesloten, uitgesloten, verwisseld,
              ontbonden, gecommandeerd,
              ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht,
              ingelicht, voorgelicht, opgelicht
              en heen en weer geschoven.

  Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven
  doorgebracht met het......
   
  invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en
  bekrachtigen en tekenen van formulieren.
  Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik
  ben geboren en waar en wanneer.

              Maar men schijnt mij slecht te geloven.

              Ook voor actiecomités, bonden, fondsen,
              verenigingen,  clubs, instellingen,
              instituten, organisaties en stichtingen
              schijn ik een onuitputtelijke bron te
              vormen voor het verschaffen van G E L D
              en het bevredigen van iemands
              tegenwoordige en toekomstige wensen en
              behoeften van het menselijk ras.

              Ik ben ook verplicht voor een Energie
              Keurmerk te betalen voor ik
              mijn huis mag verkopen.

              Het enige wat mij nog aan het leven bindt,
              is mijn nieuwsgierigheid:

              WAT KOMT ER NOG MEER?

  Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?
  Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

  Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de
  volgende stap zal zijn.
  Dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te
  schaffen voor in mijn huis.
  Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

  Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

              Hoogachtend,

              Een uitgeputte belastingbetaler.