Blogposts

Blog

Geplaatst op vrijdag 15 oktober 2010 @ 23:39 door peukevreugd , 333 keer bekeken

Een IVA-uitkering, wat beteke…

Een IVA-uitkering, wat betekent dat voor mij?

Kunt u vanwege uw ziekte helemaal niet meer werken? En is de kans klein dat u herstelt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

Bent u bij het aanvragen van de uitkering volledig arbeidsongeschikt, maar heeft u nog een kans om te herstellen? Dan krijgt u mogelijk een WGA-uitkering als blijkt dat u inderdaad weer mogelijkheden heeft om te werken.

Hoe hoog is mijn IVA- uitkering?

Hoeveel uitkering u krijgt, hangt af van het loon dat u maandelijks gemiddeld verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Meestal geldt: hoe hoger uw loon, hoe hoger uw uitkering is. De hoogte van uw uitkering hangt ook af hoeveel u nog werkt:

  • Ik heb geen werk
    Heeft u geen inkomen? Dan is uw uitkering 75% van uw WIA-maandloon.

  • Ik werk nog gedeeltelijk
    Werkt u nog een aantal uren naast uw uitkering? Dan wordt 70% van wat u verdient afgetrokken van uw uitkering. Uw inkomen bestaat dan uit die uitkering, en het bedrag dat u met werken verdient. Uw inkomsten zijn altijd hoger als u naast uw uitkering werkt.

Nadat wij de hoogte van uw uitkering hebben vastgesteld, krijgt u een brief. Bij deze brief zit een toelichting waarin staat hoe de hoogte van uw uitkering berekend is. Wij doen dit onder andere met uw WIA-maandloon. Dit is ongeveer gelijk aan het loon dat u maandelijks verdiende voordat u ziek werd. Voor dit loon geldt een maximumbedrag.

Maximum dagloon

Voor het loon waarmee wij uw IVA-uitkering berekenen, geldt een maximum. Als uw oude loon hoger was, berekenen wij uw uitkering met dit maximumbedrag. Dit maximumbedrag is gebaseerd op het maximumdagloon. U vindt het bedrag dat nu geldt op Bedragen.

Hoe lang krijg ik de IVA-uitkering?

Als uw situatie niet verandert, krijgt u de IVA-uitkering tot uw 65e. Vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt, kunt u AOW krijgen.

Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom de uitkering stopt. Bijvoorbeeld:

  • Als het weer beter met u gaat en u kunt weer meer dan 20% van uw oude loon verdienen. Uw IVA-uitkering wordt dan een WGA-uitkering. 

  • Als u langer dan 3 maanden naar het buitenland gaat en dat land heeft geen verdrag gesloten met Nederland over het uitbetalen van uitkeringen. 

  • Als u gedetineerd wordt.

Geef het altijd binnen 7 dagen aan ons door als er iets verandert in uw situatie. Zo zorgt u ervoor dat u de juiste uitkering krijgt. U geeft wijzigingen online via Wijzigingen doorgeven.

Volgende stap Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.